BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Göç Araştırmaları Merkezi (BÜGAM)

 

Duyurular
IX. International EJER Congress 2022

EJER Congress 2022, Ege Üniversitesi ve Penn State Üniversitesi işbirliğiyle  Anı Yayıncılık bünyesinde 22-25 Haziran 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin ana teması “Bölgesel Sorunların Yol Açtığı Göçler, Mülteciler ve Dezavantajlı Grupların Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Kongre sunum dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.  Gönderilen ve kabul edilen bildiri özetleri kongreden hemen sonra “Bildiri Özetleri Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, kongre sonrasında bildiri metinleri makale formatına dönüştürüldükten sonra hakemler tarafından değerlendirilerek “Tam Metin Bildiri Kitabı” olarak yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Önemli Tarihler

 

01 Ocak 2022

Bildiri Özeti Gönderim Başlangıç Tarihi

15 Nisan 2022

Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi

01 Mayıs 2022

Bildiri Sahipleri İçin Son Kayıt/Ödeme Tarihi

15 Haziran 2022

Kongre Programının İlanı

15 Ağustos 2022

Tam Metin Gönderimi Son Tarihi (isteğe bağlı)

22 Haziran 2022

Kongre Başlangıç Tarihi

25 Haziran 2022

Kongre Bitiş Tarihi