BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Göç Araştırmaları Merkezi (BÜGAM)

 

Duyurular
Hızlı Küresel Değişim Çağında İnsan Göçüne ve Hareketliliğine Yönelik Bütünleşik Yaklaşımlar Çağrısı

Belmont Forum çatısı altında oluşturulan Hızlı Küresel Değişim Çağında İnsan Göçüne ve Hareketliliğine Yönelik Bütünleşik Yaklaşımlar Ortak Araştırma Aksiyonu çağrısı ile küresel değişim, göç ve mobilite konularına yönelik veri üretimi, kamu politikaları ve uygulamaları için bütünleşik yaklaşımların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede sunulacak proje önerilerinin; çevre ve iklim değişikliği, demografik değişimler ve tüketim kalıpları gibi küresel değişim süreçleriyle ilgili göç belirleyicilerini aydınlatmaya odaklanması beklenmektedir. İlgili çağrıya ülkemiz ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Brezilya, Fransa, Güney Afrika, İsveç, Norveç, Trinidad ve Tobago ile Inter-Amerikan Küresel Değişim Araştırmaları Enstitüsü (IAI) ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından desteklenen Latin Amerika ve Afrika ülkeleri katılım sağlamaktadır.

Üç farklı çağrı ortağı ülkeden en az 3 kuruluşun yer alması gereken proje önerileri için uluslararası ortak başvuruların ilk aşamasının 29 Temmuz 2022 tarihine kadar çağrı internet sayfasından, ulusal başvuruların ise 3 Ağustos 2022 tarihine kadar TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.