BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Göç Araştırmaları Merkezi (BÜGAM)

 

Sosyal Dışlanma ve Taktikler

Merkez asistanlarımızdan Nur Pınar Diker ve BÜGAM müdür yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Olgu Karan’ın Suriyeli Mültecilerin Karşılaştıkları Sosyal Dışlanma ve Geliştirdikleri Direniş Taktikleri: Ankara Örneği adlı çalışması Ankara Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır. Tam Metin PDF haline erişmek için tıklayınız.